1. Money

Vraag je bank om advies als je een huis wilt kopen

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Wanneer je droomhuis passeert en je niets liever wilt als daar gaan wonen wil je natuurlijk graag weten of die optie er überhaupt is. Je bank kan je uiteraard vertellen of je je droom waar kunt maken of dat je die in rook kan zien opgaan. De eerste stap die je zelf kunt zetten is je hypotheek berekenen online. De ABN Amro bank heeft een handige tool, hypotheek berekenen abn. Hiermee kun je binnen enkele minuten zien of en hoeveel hypotheek je zou kunnen krijgen. Natuurlijk komt er wel meer kijken bij het aanvragen van een hypotheek.

Wat doe ik daarna?

Als je hypotheek berekenen online met de online tool van ABN Amro hebt uitgevoerd en je hebt hypotheek berekenen abn gedaan en daar een bepaald bedrag uit omhoog gehaald, zijn er verschillende stappen die je kunt zetten. Ben je er al zeker van dat de ABN Amro de bank wordt waar je jouw toekomstige hypotheek wilt afsluiten dan is het een goede volgende stap om een adviesgesprek in te plannen. Wil je toch nog verder kijken dan kun je meerdere varianten nalopen van de tool hypotheek berekenen online, en niet alleen afgaan op de hypotheek berekenen abn. Zo heb je vergelijkingsmateriaal om daarna tot de juiste keuze te komen.

Wat is het verschil tussen de verschillende banken?

De kans is groot dat het hypotheekbedrag wat je kunt lenen bij iedere hypotheekverstrekker hetzelfde of bijna hetzelfde is. Het gaat bij het aanvragen van een hypotheek echter niet alleen maar om het bedrag wat je kunt lenen. Wil je toch een goede vergelijking maken tussen de verschillende hypotheken plan dan verschillende gesprekken in bij verschillende hypotheekverstrekkers. De aanbiedingen die zij dan doen kun je dan met elkaar vergelijken. Een hypotheek houdt immers meer in als alleen een maandelijks bedrag aan rente betalen voor het geleende bedrag.

Wat als ik mijn keuze gemaakt heb?

Als je de verschillende aanbiedingen met elkaar hebt vergeleken en je bent eruit met welke hypotheekverstrekker je in zee wilt gaan dan wordt het tijd om een vervolggesprek te gaan inplannen. Bij je vergelijking kun je wellicht al tegen de verschillende hypotheekverstrekkers zeggen dat je met een vergelijking bezig bent. Je bent vast de eerste niet die een dergelijke vergelijking uitvoert. Je kunt dan een bepaalde bedenktijd vragen en later bij de hypotheekverstrekkers waar je een gesprek mee hebt gehad aangeven wie de hypotheekverstrekker van je keuze is geworden.

Dit is natuurlijk niet verplicht, je bent immers vrij in de keuzes die je maakt en ook vrij in hoe je de keuze maakt. Dus wanneer jij een hypotheek berekenen online hebt aangevuld met tools van verschillende verstrekkers, zoals de hypotheek berekenen ABN, SNS, Rabobank, of welke verstrekker dan ook en daar zijn verschillende adviesgesprekken uitgerold omdat je een goede vergelijking wilt maken kun je dit natuurlijk ook volledig voor jezelf houden. Probeer die afweging voor jezelf te maken en doe uiteindelijk wat voor jou het beste voelt.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe