Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Hộ dân nghèo thôn Nậm Chảy được cấp phát 1000 con gà theo chương trình “Không còn nạn” được Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai) triển khai.

Các bác sĩ cho biết:25 hộ dân được cấp phát 1000 gà con tại thôn Nậm Chảy

25 hộ dân được cấp phát 1000 gà con tại thôn Nậm Chảy

Theo chương trình này, dân thôn Nậm Chảy được hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi gà đẻ. This chương trình giúp người dân nơi đây phối hợp giữa việc trồng trọt và nuôi dưỡng để tăng thu nhập, đồng thời nâng cao nhận thức về dinh dưỡng. Đó là từng bước cải thiện được sống và dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày của người dân.

Mỗi hộ dân tham gia chương trình sẽ được phát 40  con gà  đẻ trứng; ước lượng trung bình mỗi hộ sẽ có 21 trứng gà / ngày. Lượng trứng này sẽ cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em và các thành viên trong gia đình.

https://traiga.vn/lao-cai-25-ho-dan-duoc-cap-phat-1000-con-ga-tai-thon-nam-chay/

No Comments
Comments to: Lào Cai – 25 hộ dân được cấp phát 1000 con gà tại thôn Nậm Chảy

Trending Stories

Scope of Fashion Industry Fashion has consistently been recognised to push the limits. With new ideas and trends, fashion has a focus on the future. The fashion industry will see enormous innovation in the upcoming years as modern technology, and changing customer demands and trends will transform the industry. With such stimulation and competition, the […]
close

Log In

Or with username:

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Login