Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Evde yatalak yakınlarına bakmak zorunda olanlar ile yatalak engelli bakım verenlere farklı şekillerde destek veriliyor. Yatağa bağımlı olarak hayatlarını geçirmek zorunda olan çocuklara hasta yatağı temini SGK tarafından yapılır. Bu da maddi açıdan zorluk yaşayan hasta yakınlarına sunulan manevi bir destektir. Zaten psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçen dolayısıyla kimseler maddi açıdan zorlanmamış olur.

SGK tarafından yatak desteği almak için hasta yakınının hasta çocuğa ait hastalık raporunu SGK’ya onaylı bir biçimde götürmesi ve talep oluşturması yeterlidir. Devlet hastanesinden bildirim ve reçete yazıldıktan sonra hastanın yatağının tıbbi üniteden çıkarılmayacağı belirtilmelidir. Bu durumda SGK yatak ücreti ödemez. Aldığınız rapor ve reçete ile SGK’ya gitmeniz önemlidir. Yataklar bizzat SGK tarafından adrese gönderilir.

Çocuk Hasta Yatakları Kiralanır Mı?

Çocukların hastalık olsun ya da olmasın her zaman aktif oldukları iyi bilinmektedir. Ancak herhangi bir nedenle hastalanırlar ve bakıma ihtiyaç duyarlarsa, çocuğun hastane yatağı bu konuda çok önemlidir. Aynı zamanda izleyiciye de büyük kolaylık sağlama imkânı sağlamaktadır. Sonuç olarak farklı özelliklere sahip çocuk yatakları özel, kullanıma hazır üretim tesislerinde üretilmektedir. Bu nedenle satılır veya kiralanır. Bu konuda çocuğunuzun hastalığına göre çocuk yatağı modeli satın alabilirsiniz. Manuel ve motorlu hasta yatağı fiyatları modele göre farklılık gösterir.

https://www.hastayataklari.co
Do you like emekmedikalyatak's articles? Follow on social!

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe