Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Cùng tìm hiểu tổ yến tai mỏng hay tai dày thì tốt hơn thì có nhẽ người nào cũng biết được giá trị của tổ chim yến. Ngoài ra người mới sử dụng tổ yến rẻ nhất cần biết các kinh nghiệm căn bản trên thị trường có 2 cái yến là yến nuôi và yến đảo :

Tổ yến đảo

Tổ yến đảo : được hình thành trong công đoạn làm cho tổ của chim yến , tổ yến được vun đắp ngẫu nhiên trên các vách núi đá đứng hoặc trong những hang động sâu .Điều kiện hoàn toàn bỗng nhiên không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết nên tổ yến đảo với hình dáng giống như 1 mẫu chén mo đẹp ,thân tổ dày sợi và chân tổ cứng, giúp bảo kê trứng và chim con không bị rớt, cũng như các loài vật khác gây hại.với đặc trưng tổ yến lớn , dày , thức ăn hoàn toàn trong tình cờ đồng nghĩa có chất lượng dinh dưỡng của tổ yến sẽ rất cao.

Tổ yến đảo

Yến đảo thu hoạch trên những vách núi đá cao, khó khăn nghiêm trọng lúc thu hoạch, khang hãn hữu trong môi trường đột nhiên thường trong các khu khai thác bảo tàng của quốc gia nên giá tổ yến đảo đắt hơn những chiếc yến nuôi trong nhà.

Tổ yến nuôi

Tổ yến nuôi được hình thành trong các nhà nuôi yến, tiêu dùng các hệ thống tạo ẩm, âm thanh, hệ thống tạo mùi chim yến,..Chim yến sẽ bị dụ vào nhà yến ở lại khiến cho tổ, thức ăn của chim yến hoàn toàn tự dưng như yến đảo. Tuy nhiên môi trường nhân tạo sẽ hình thành tổ yến nuôi với hình dạng và màu sắc khác sở hữu tổ yến đảo. Tổ yến nuôi sẽ sở hữu màu trắng ngà, ruột dày, tổ sẽ mỏng hơn tổ yến đảo,..

Tổ yến nuôi

Giá yến nuôi trong nhà sẽ tốt hơn gấp 2 đến 3 lần tổ yến đảo vì dễ thu hoạch, được nuôi phổ thông ở các nhà yến. Giá yến nuôi rẻ nhất cũng sẽ chênh lệch theo khu vực nuôi như nhà yến khánh hòa sẽ hơn giá nhà yến nuôi xa khu vực mang biển, tổ yến cũng sẽ cho ra chất lượng khác nhau,..

Nguồn ** https://samyennhatminh.com/yen-sao-tai-mong-tot-hon-hay-tai-day-tot-hon

thông báo liên lạc :
công ty TNHH TM SÂM YẾN NHẬT MINH
Địa chỉ: 12 Hồ hảo hán, xã Cô Giang, quận 1, tỉnh thành Hồ Chí Minh.
HOTLINE : 0948262604

0

https://dakhoahoancautphcm.vn/
Do you like mintmintonline's articles? Follow on social!

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe